مشتریان

 

We build connected brands

We are a digital connection to digital world

 • مخابرات استان ها 
 • وزارت بازرگانی
 • وزارت راه و ترابری
 • استانداری استانهای (سمنان، کرمانشاه، هرمزگان، لرستان، ایلام، مازندران)
 • بانک مسکن
 • بانک پارسیان
 • بانک ملی 
 • بانك سپه
 • بانک سینا

 • بانک مسکن
 • بانک پارسیان
 • دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • دانشكده پرستاري دانشگاه تهران
 • دانشگاه پيام نور
 • مركز انفورماتيك دانشگاه تهران
 • دانشكده دندان پزشكي تهران
 • پژوهشگاه مواد و انرژي
 • پژوهشگاه استاندارد
 • دیوان محاسبات کشور

 • سازمان امور مالياتي استان تهران
 • شركت صا ايران
 • دیوان محاسبات کشور
 • پالايش نفت بندر عباس
 • موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي
 • پژوهشگاه دانشهاي بنيادي
 • شركت داروپخش
 • شركت صنام
 • مركز آمار ايران

JoomShaper